AANBOD

Kinderopvang Cowboys & Angels biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07:00-19:00 uur. Naast reguliere opvang bieden wij flexibele opvang aan.


OPVANGSOORTEN

Dagopvang
Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden bij ons opgevangen in twee stamgroepen.

- Op de groep Heaven: kinderen van 0-4 jaar
- Op de groep Miracle: kinderen van 2-4 jaar (peuteropvang)


Buitenschoolse Opvang
Onze buitenschoolse opvang bestaat uit twee verticale groepen:

- De groep Rainbow: kinderen van 4-13 jaar
- De groep Champion: kinderen 4-13 jaar


Voorschoolse Opvang (VSO)
Kinderen die vóór schooltijd opgevangen moeten worden, kunnen naar de VSO. De VSO is standaard van 07.00-08.30 uur en wordt voor anderhalf uur berekend, ook als het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is. Het contract wordt afgesloten op basis van het gekozen aantal dagen en 40 weken opvang per jaar. U betaalt voor het afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/niet gebruikt wordt gemaakt van de opvang.


Vakantie-opvang
Ook tijdens schoolvakanties kunnen uw kinderen bij ons terecht. Vakantie-opvang kan bij ons incidenteel worden afgenomen of in combinatie met een dagopvang- of BSO-contract. Tijdens de vakanties zijn de kinderen minimaal zes uur per dag aanwezig op de opvang. Wij verwachten dat kinderen uiterlijk 09.00 uur gebracht worden en dat zij tot minimaal 15.00 uur aanwezig zijn.
Tijdens de vakanties is er veel tijd voor spelen, zingen en dansen maar ook voor leuke uitstapjes! We organiseren allerlei leuke activiteiten en gaan er op uit. Het programma verschilt per vakantie en kinderen mogen meebeslissen. We kiezen het thema op basis van interesse, het jaargetijde of aanbod in de directe omgeving.
U dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van een schoolvakantie aan ons door te geven of u wel/niet gebruikt wilt maken van vakantie-opvang. Aanmelden kan via het ouderportaal en is alleen mogelijk per hele weken. Stel: u heeft een een contract voor drie dagen maar u neemt slechts één dag af, dan vervallen de andere twee dagen. Hiervoor in de plaats wordt geen andere dag aangeboden, wel is er de mogelijkheid tot ruilen. Zie meer informatie onder het kopje 'ruilen'. Ongebruikte vakantiedagen-en uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.


CONTRACTVORMEN

Reguliere opvang
Voor zowel de dagopvang als de BSO biedt Cowboys & Angels reguliere opvang. Om ouders meer flexibiliteit te bieden is er de keuze uit vier reguliere contractvormen:  52, 48, 46 en 40 weken per jaar. Het contract wordt opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken opvang per jaar.

 

Flexibele opvang
Voor ouders die nóg meer flexibiliteit wensen, is er de keus uit Opvang op Maat, het Flex-contract en Incidentele opvang.

Bij flexibele opvang kiest u namelijk zelf:
- het aantal uren per dag (minimaal drie uur aaneengesloten tijdens schoolweken en 6 uur tijdens de schoolvakantieweken)
- de breng- en haaltijden (tussen 07.00 en 19.00 uur)
- het aantal dagen per week
- het aantal weken per jaar (minimaal 40 weken)


Incidentele opvang

Incidentele opvang is het meest geschikt wanneer u tijdelijk of slechts af en toe opvang nodig heeft. De minimale afname is drie uur aaneengesloten per keer. Bij incidenteel opvang geldt de regel VOL = VOL en plaatsing is alleen mogelijk indien de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende PM-ers aanwezig zijn. Aanvraag voor opvang kan via het ouderportaal worden ingediend tot maximaal 1 maand van te voren. U betaalt (ter plekke) alleen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal opvanguren.
U kunt in aanmerking komen voor kosteloos annuleren, mits gehouden is aan de annuleringsvoorwaarden. Meer informatie over annuleren leest u verderop onder het kopje ‘afmelden’.
Het kan voorkomen dat een kind van de opvang tussentijds ergens naar toe gaat (bijv. naar de peuterschool) gaat waardoor de opvangtijd wordt  onderbroken.
Sinds 31 augustus 2020 moeten wij de uren dat uw kind ‘elders’ is doorberekenen omdat op de vrijgekomen lege plek geen ander kind geplaatst kan worden, terwijl de kosten wel doorlopen. Komt uw kind in de ochtend eerst naar de opvang voordat het naar (peuter-)school gaat, dan wordt hiervoor de VSO regeling gehanteerd met de standaard afname van anderhalf uur. Ook als het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is.

 

DE VERSCHILLEN

Opvang op Maat
Bij Opvang op Maat wordt er een contract opgesteld volgens van tevoren afgesproken opvangdagen en -tijden. Geheel passend bij uw persoonlijke situatie.

Wij verwachten dat er tijdens de schoolweken minimaal drie uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen per keer en tijdens de vakantieperiode hanteren wij een minimale afname van zes uur aaneengesloten per dag.  Bij deze contractvorm wordt op de afgesproken dagen en tijden een plekje gereserveerd voor uw kind.
U betaalt voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/niet gebruik wordt gemaakt van opvang.

Flex-contract
Hierbij wordt een contract opgesteld volgens van te voren afgesproken gewenst aantal opvanguren per maand.

De opvangdagen- en tijden zijn vervolgens flexibel in te delen. Ook hierbij geldt dat per keer, minimaal 3 uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen en in de vakantieperiode minimaal van 6 uur per dag.
Omdat de opvangdagen- en tijden onbekend zijn, kan er bij deze contractvorm  géén plek voor uw kind worden gereserveerd.
Als ouder(s)/verzorger(s) heeft u echter de mogelijkheid om het tijdig de opvangdagen- en tijden via het ouderportaal indienen, dit kan tot één maand van te voren.
Plaatsing wordt per keer beoordeeld en een kind kan alleen worden geplaatst als er plek is, de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.
Vanzelfsprekend kan er altijd voor een andere dag/tijdstip worden gekozen. Deze contractvorm is zeer geschikt voor ouders met wisselende werktijden.
U betaalt maandelijks voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang. Overgebleven/niet opgenomen uren kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.

Incidentele opvang (flex-0-uren)
Incidentele opvang is het meest geschikt wanneer u tijdelijk of alleen af en toe opvang nodig heeft. Evenals bij de andere contractvormen dient er minimaal  drie uur aaneengesloten opvang te worden afgenomen per keer.
Bij incidentele opvang geldt de regel VOL = VOL en plaatsing is alleen mogelijk indien de groepssamenstelling het toelaat én er voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn.
Aanvraag voor opvang kan via het ouderportaal worden ingediend tot maximaal 1 maand van te voren. U betaalt alleen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal opvanguren. Kosteloos afmelden kan alleen als er volgens de voorwaarden is afgemeld. Meer informatie is te vinden in onze aanvullende voorwaarden.

Dagopvang

BSO

VSO

Vakantieopvang