AANBOD

Kinderopvang Cowboys & Angels biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 07:00-19:00 uur. Naast reguliere opvang bieden wij flexibele opvang aan.


OPVANGSOORTEN

Dagopvang
Kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden bij ons opgevangen in twee stamgroepen.

- Op de groep Heaven: kinderen van 0-4 jaar
- Op de groep Miracle: kinderen van 2-4 jaar (peuteropvang)


Buitenschoolse Opvang
Onze buitenschoolse opvang bestaat uit twee verticale groepen:

- De groep Rainbow: kinderen van 4-13 jaar
- De groep Champion: kinderen 4-13 jaar


Voorschoolse Opvang (VSO)
Kinderen die vóór schooltijd opgevangen moeten worden, kunnen naar de VSO. De VSO is standaard van 07.00-08.30 uur en wordt voor anderhalf uur berekend, ook als het kind korter dan anderhalf uur aanwezig is. Het contract wordt afgesloten op basis van het gekozen aantal dagen en 40 weken opvang per jaar. U kunt alleen VSO afnemen of in combinatie met BSO en/of vakantieopvang. U betaalt voor het afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/niet gebruikt wordt gemaakt van de opvang.


Vakantie-opvang
Ook tijdens schoolvakanties kunnen uw kinderen bij ons terecht. Vakantie-opvang kan bij ons incidenteel worden afgenomen of in combinatie met een dagopvang- of BSO-contract. Tijdens de vakanties zijn de kinderen minimaal zes uur per dag aanwezig op de opvang. Wij verwachten dat kinderen uiterlijk 09.00 uur gebracht worden en dat zij tot minimaal 15.00 uur aanwezig zijn.
Tijdens de vakanties is er veel tijd voor spelen, zingen en dansen maar ook voor leuke uitstapjes! We organiseren allerlei leuke activiteiten en gaan er op uit. Het programma verschilt per vakantie en kinderen mogen meebeslissen. We kiezen het thema op basis van interesse, het jaargetijde of aanbod in de directe omgeving.
U dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van een schoolvakantie aan ons door te geven of u wel/niet gebruikt wilt maken van vakantie-opvang. Aanmelden kan via het ouderportaal en is alleen mogelijk per hele weken. Stel: u heeft een een contract voor drie dagen maar u neemt slechts één dag af, dan vervallen de andere twee dagen. Hiervoor in de plaats wordt geen andere dag aangeboden, wel is er de mogelijkheid tot ruilen. Zie meer informatie onder het kopje 'ruilen'. Ongebruikte vakantiedagen-en uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.


CONTRACTVORMEN

Reguliere opvang
Voor zowel de dagopvang als de BSO biedt Cowboys & Angels reguliere opvang. Om ouders flexibiliteit te bieden is er de keuze uit twee reguliere contractvormen:  52 en 40 weken per jaar. Het contract wordt opgesteld op basis van het gekozen aantal dagen en weken opvang per jaar.

 

Flexibele opvang

*** Wegens aanhoudende personeelstekorten en groeiende wachtlijsten, hebben wij in de afgelopen periode geen flexibele contracten kunnen aanbieden. Wij voelen ons om die reden genoodzaakt deze contractvormen voor zolang het nodig is, niet meer in ons aanbod op te nemen. De informatie met betrekking tot deze plaatsingsvoorwaarden blijft echter van toepassing voor de bestaande relaties met een flexibel contract. Wij hopen in de toekomst deze contracten weer te kunnen aanbieden. ***


Incidentele opvang 

Incidentele opvang is het meest geschikt wanneer u tijdelijk of slechts af en toe opvang nodig heeft. De minimale afname is drie uur aaneengesloten per keer. Bij incidenteel opvang geldt de regel VOL = VOL en plaatsing is alleen mogelijk indien de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende PM-ers aanwezig zijn. Aanvraag voor opvang kan via het ouderportaal worden ingediend tot maximaal 1 maand van te voren. U betaalt (ter plekke) alleen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal opvanguren.
U kunt in aanmerking komen voor kosteloos annuleren, mits gehouden is aan de annuleringsvoorwaarden. Meer informatie over annuleren leest u verderop onder het kopje ‘afmelden’.

Dagopvang

BSO

VSO

Vakantieopvang