AANBOD

Kinderopvang Cowboys & Angels biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar.
Onze opvang is geopend van maandag t/m vrijdag opvang van 7:00 – 19:00 uur.
Naast gewone reguliere opvang, bieden wij voornamelijk flexibele opvang.

 

OPVANGSOORTEN

Dagopvang
Kinderen in de leeftijdd van 0-4 jaar worden bij ons opgevangen in 2 stamgroepen.

- Op de groep Heaven worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen.
- Op de groep Miracle worden kinderen van 2-4 jaar opgevangen. (Peuteropvang)


Buitenschoolse Opvang
Onze buitenschoolse opvang is een verticale groep voor kinderen van 4 t/m 12 jaar verdeeld in 2 leeftijdssamenstellingen.

- Op de groep Rainbow worden kinderen van 4-7 jaar opgevangen
- Op de groep Champion worden kinderen 7 jaar en ouder opgevangen

 

Voorschoolse Opvang

Vakantie Opvang

Incidenteel Opvang

 

 

CONTRACTVORMEN

Regulier opvang
Voor zowel de dagopvang(KDV) als de BSO biedt Cowboys & Angels regulier opvang.
Om ouders meer flexibiliteit te bieden is er keus uit 4 reguliere contractvormen:  52, 48, 46 en 40 weken per jaar.
Het contract wordt opgesteld op basis van het aantal dagen en de gekozen aantal weken opvang per jaar.

Flexibele opvang
Voor ouders die nóg meer flexibiliteit wensen, is er de keus uit Opvang op Maat, Flex-contract en Incidenteel opvang.

Bij flexibele opvang kiest u namelijk zelf:
- het aantal uren per dag (minimaal 3 uur aaneengesloten tijdens schoolweken en 6 uur tijdens de schoolvakantieweken)
- de breng-/haal tijden (tussen 7 en 19 uur)
- het aantal dagen per week
- het aantal weken per jaar (minimaal 40 weken)
Zo flexibel is onze opvang!

Hieronder de verschillen:
Opvang op Maat
Bij Opvang op Maat wordt er een contract opgesteld volgens van tevoren afgesproken opvangdagen/-tijden. Geheel passend bij uw eigen persoonlijke situatie.
Wij verwachten dat er tijdens de schoolweken minimaal 3 uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen per keer en tijdens de vakantieperiode hanteren wij een minimale afname van
6 uur aaneengesloten per dag.  Bij deze contractvorm wordt op de afgesproken dagen en tijden een plek gereserveerd voor uw kind.
U betaalt voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang.

Flex-contract
Hierbij wordt een contract opgesteld volgens van te voren afgesproken gewenst aantal opvanguren per maand.
De opvangdagen/-tijden zijn vervolgens flexibel in te delen. Ook hierbij geldt dat per keer, minimaal 3 uur aaneengesloten opvang wordt afgenomen en in de vakantieperiode minimaal van 6 uur per dag.
Omdat de opvangdagen e/o -tijden onbekend zijn, kan er bij deze contractvorm  géén plek voor uw kind worden gereserveerd.
Als ouder(s)/verzorger(s) heeft u echter de mogelijkheid om het tijdig de opvangdagen/-tijden via het ouderportaal indienen, dit kan tot 1 maand van te voren.
Plaatsing wordt per keer beoordeeld en een kind kan alleen worden geplaatst als er plek is, de groepssamenstelling het toelaat en voldoende pedagogische medewerkers aanwezig zijn.
Vanzelfsprekend kan er altijd voor een andere dag/tijdstip worden gekozen. Deze contractvorm is zeer geschikt voor ouders met wisselende werktijden.
U betaalt maandelijks voor de afgesproken aantal uren ongeacht of er wel/geen gebruik wordt gemaakt van opvang. Overgebleven/niet opgenomen uren kunnen niet worden meegenomen naar de volgende maand.

Incidenteel opvang (Flex-0-uren)
Incidenteel opvang is het meest geschikt wanneer u tijdelijk of alleen af en toe opvang nodig heeft. Net als bij de andere contractvormen dient er minimaal  3 uur aaneengesloten opvang te worden afgenomen per keer. Bij incidenteel opvang geldt de regel VOL=VOL. Plaatsing is alleen mogelijk indien de groepssamenstelling het toelaat en er voldoende pedagogische medewerkers aanwezig zijn.
Aanvraag voor opvang kan via het ouderportaal worden ingediend tot maximaal 1 maand van te voren. U betaalt alleen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal opvanguren. Kosteloos afmelden kan alleen als er volgens de voorwaarden is afgemeld. Meer informatie is te vinden in onze aanvullende voorwaarden.

 

Dagopvang

BSO

VSO

Vakantieopvang