DAGOPVANG

Kinderen van 0-4 jaar kunnen bij Cowboys & Angels worden opgevangen in twee verschillende stamgroepen.
Bij Cowboys & Angels doen wij er alles aan om uw kind een veilig en vertrouwd gevoel te geven. Dat is tenslotte de basis van waaruit een kind de wereld ontdekt en spelenderwijs leert maar ook vriendjes maakt. Dit doen wij o.a. door zo veel mogelijk vaste pedagogisch medewerkers op de groepen te laten werken. Daarmee zorgen wij voor vertrouwde gezichten voor u en uw kind.


HEAVEN
Dit is een verticale groep met maximaal 15 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Op deze groep werken vaste, vertrouwde pedagogisch medewerkers die de kleinste kinderen liefdevol verzorgen en de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling en begeleiden bij het spelen.
De groepsruimte is afgestemd op de speel- en ontwikkelingsbehoefte van onze jongste kinderen. Voor alle kinderen op Heaven is een bedje in de slaapkamer aanwezig waar ze kunnen rusten. Alle kinderen beschikken over een eigen bakje waarin de belangrijkste verzorgings- en voedingsspullen bewaard kunnen worden.
Bij de verzorging van het kind (rusten, voeden en verschoning) wordt samen en in overleg met de ouders/verzorgers gekeken naar de behoeftes van het kind.
Indien de groepssamenstelling het toelaat, kunnen de oudere peuters (2-4 jaar) van 08:30-15:00 uur deelnemen aan het peuterprogramma van de groep Miracle.


MIRACLE

Deze groep is voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar (peuters). 
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen hun eigen peuterprogramma. Zij worden begeleid door een van de vaste pedagogisch medewerkers in de gezamenlijke groepsruimte (Miracle en Rainbow) welke is afgestemd op veiligheid en de speel- en ontwikkelingsbehoefte van de kinderen. De ruimte bevat een speelhoek die afgestemd is op het actuele thema. Ook zijn er werkjes en voorwerpen te zien die daarop aansluiten. Kinderen leren voorwerpen herkennen en benoemen, de verteltafel wordt gebruikt bij het lezen van een boekje, etc.

Peuters die tussen de middag slapen mogen in een bedje liggen in de slaapkamer van de groep Heaven. Peuters  die minimaal twee dagdelen komen, beschikken over een eigen bakje waarin verzorgingsspullen (denk aan luiers, schone kleren, knuffel voor het slapen) neergelegd kunnen worden. 
Van 08.30-15.00 uur kunnen ook de peuters van de groep Heaven aanschuiven. Zij volgen dan samen het peuterprogramma.


GROEPSRUIMTE

De groepsruimte is licht, ruimtelijk en modern ingericht. Bij de inrichting is rekening gehouden met een huiselijke sfeer. Centraal in de ruimte staat een grote eettafel waar kinderen gezellig kunnen zitten en hun verhalen kwijt kunnen. De ruimte is dusdanig ingericht dat kinderen zelfstandig alle speelmaterialen kunnen pakken. In de leeshoek kunnen de kinderen op de kussentjes lekker ontspannen terwijl ze worden voorgelezen en de kunstenaars kunnen zich heerlijk uitleven op de tekenmuur.


DAGINDELING

Op de kinderopvang hanteren we een vaste dagindeling. Zo weten de kinderen wat er gaat gebeuren. We doen allerlei activiteiten, een paar voorbeelden:

  • Binnen spelen: poppenhoek, verkleedhoek
  • Knutselen: aansluitend op het thema wat we op dat moment volgen
  • Spelletjes spelen: puzzels maken, memory, kaartspelletjes
  • Boekjes lezen
  • Muziek luisteren
  • Buiten spelen: klimmen, klauteren, in de zandbak, fietsen

Bij de dagindeling wordt rekening gehouden met rust, reinheid en regelmaat. We koppelen onze dagelijkse activiteiten aan bepaalde rituelen, zoals zingen, voorlezen en bidden voor het eten en slapen gaan. Wij proberen ons zoveel mogelijk te houden aan de vaste dagindeling maar kijken daarbij ook naar de individuele behoefte van de kinderen. Bij de baby’s houden wij het ritme van het kind zelf aan. Zij gaan naar behoefte meerdere keren slapen.
Buitenspelen maken onderdeel uit van de vaste dagindeling van de groep. Buitenspelen is gezond en vormt een goede uitlaatklep. Naast al het spelen met spelmateriaal wordt er elk dagdeel een activiteit gepland welke aansluit op het thema. Wij stimuleren kinderen om mee te doen, maar laten hen vrij om hieraan deel te nemen. Ook bij regen spelen wij buiten.


ETEN EN DRINKEN

Vers fruit, de broodmaaltijd, drinken en de verschillende tussendoortjes zijn inclusief en worden door ons verzorgd.
De voeding wordt in de koelkast bewaard en door ons klaargemaakt. Behalve als het kind nog babyvoeding gebruikt of een bepaalde voedselallergie heeft waardoor er speciaal eten aangeschaft moet worden. Voor baby ‘s moet de fles- of borstvoeding en de fles meegebracht worden. Alles moet voorzien zijn van de naam van het kind. Groentehapjes (warme maaltijd) worden ook van thuis meegebracht. Kinderen tot 1 ½ jaar kunnen bij ons ‘s avonds een meegebrachte maaltijd uit een potje eten.
Tijdens het samen eten wordt aandacht besteed aan eenvoudige tafelmanieren. De (kleinere) kinderen worden geoefend in het eten met een vork, het drinken uit een beker of het eten van brood. De grotere kinderen kunnen oefenen met zelf boterhammen smeren.

“Op de kinderopvang snoepen wij gezond, behalve als er een keer feest is”


ZINDELIJKHEID

We houden rekening met peuters die zindelijk (aan het worden) zijn. Er zijn vaste momenten in de dag waarop de begeleiders met hen naar de toilet gaan. Kinderen vanaf twee jaar worden extra gestimuleerd in het zindelijk worden. Kinderen die al zindelijk zijn mogen zelfstandig naar de wc gaan.