Vakantieopvang

Ook tijdens schoolvakanties kunnen uw kinderen bij ons terecht. Vakantie opvang kan bij ons incidenteel worden afgenomen of in combinatie met een contract (Dagopvang- of BSO). Tijdens de vakantie zijn de kinderen minimaal 6 uur per dag op de opvang aanwezig.
Wij verwachten dat kinderen uiterlijk 9:00 uur binnen zijn en dat zij minstens tot 15:00 uur aanwezig zijn.
Tijdens de vakantie is er alle tijd om te bouwen, te spelen, te zingen en te dansen maar ook om uitstapjes te maken. We organiseren dus allerlei leuke activiteiten en uitstapjes. Het programma verschilt per vakantie. Kinderen mogen bij ons mee beslissen. We kiezen het thema op basis van de interesse van de kinderen, het jaargetijde of gebeurtenissen in de directe omgeving.
U dient uiterlijk 6 weken voor een schoolvakantieperiode aan ons door te geven of u gebruik wilt maken van vakantieopvang.
Aanmelden kan via het ouderportaal en alleen mogelijk per hele weken. Stel u heeft een contract voor 3 dagen, maar u neemt alleen 1 dag af, dan vervallen de andere 2 dagen. Hiervoor in de plaats wordt geen andere dag aangeboden. Wel is er een mogelijkheid om te ruilen. Zie meer informatie onder het kopje ‘ruilen’. Niet gebruikte vakantiedagen/-uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.