Vakantie-opvang

Ook tijdens schoolvakanties kunnen uw kinderen bij ons terecht. Vakantieopvang kan bij ons worden afgenomen binnen een contract van 'alleen schoolvakanties' of in combinatie met een contract (dagopvang of BSO). Tijdens de vakantie zijn de kinderen minimaal zes uur per dag aanwezig en we verwachten dat zij uiterlijk om 09:00 uur gebracht worden én dat zij tot minimaal 15.00 uur aanwezig zijn. Voor eten en drinken wordt gezorgd.
Tijdens de vakantie is er veel tijd om te bouwen, te spelen, te zingen en te dansen. We organiseren allerlei leuke activiteiten en maken uitstapjes. Het programma verschilt per vakantie en de kinderen mogen meebeslissen. We kiezen het thema op basis van interesse, jaargetijde of aanbod in de directe omgeving.

U dient uiterlijk zes weken voor aanvang van een schoolvakantie aan ons door te geven of u gebruik wilt maken van vakantie-opvang.

Aanmelden kan via het ouderportaal en is alleen mogelijk per hele weken. Stel: u heeft een contract voor drie dagen, maar u neemt slechts één dag af dan komen de andere twee dagen te vervallen. Hiervoor in de plaats wordt géén andere dag aangeboden, wel is er de mogelijkheid tot ruilen. Zie meer informatie onder het kopje ‘ruilen’. Niet gebruikte vakantiedagen- en uren vervallen aan het einde van het kalenderjaar.