Aanmelden

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de twee opvangvormen 'kinderdagverblijf' en 'buitenschoolse opvang'.
Klik op het aanmeldformulier

1) '1e verzorger': uw eigen gegevens
2) '2e verzorger': de gegevens van uw partner (optioneel)
3) gegevens van uw kind(eren)
4) gewenste opvangvorm (kdv/bso), dagen, uren en termijn