Nieuws

De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden! 

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op het gebied van belangrijke beleidsonderwerpen. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de opvanglocatie.
Leden van de oudercommissie praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de tarieven van de opvang (het aanpassen van), de openingstijden, de organisatie van de 'Dag van de Leid(st)ers', de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang met en de communicatie van de pedagogisch medewerkers ten opzichte van ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan.
Wilt u meepraten én inspraak hebben bij de beslissingen die worden genomen? Wordt dan lid, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom!

         
Wat doet de oudercommissie:

 • Overlegt 1 à 2 keer per jaar met de vestigingsmanager
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager
 • Bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • Onderhoudt contacten met andere ouders
 • Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren. 

  Wat zijn de taken van de oudercommissie:

 • Meepraten en meebeslissen
 • De kwaliteit van de kinderopvang positief beïnvloeden
 • Samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
 • (Professionele) deskundigheid inzetten voor ons kindercentrum
 • Bij voorkeur twee jaar lidmaatschap (langer mag uiteraard ook) 

  Wat biedt de oudercommissie:

 • Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
 • Lidmaatschap van BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang
 • Een leuke ervaring
  Als u een bijdrage wilt leveren aan de oudercommissie, dan kunt u dit op twee manieren laten weten: mondeling bij Gretha Otten (directeur) of schriftelijk via e-mail:
  admin@cowboys-angels.nl

   


  Nieuwe beslisboom, 9 mei 2022
  Er is een nieuwe versie van de beslisboom d.d. 25 april 2022 gemaakt door BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang. De beslisboom is geldt voor kinderen van alle leeftijden. Meer informatie leest u hier: https://www.kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=5410553856