Klachtenprocedure

Kinderopvang Cowboys & Angels doet haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen en uiteraard willen we graag dat u meer dan tevreden bent over onze kinderopvang. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat. Heeft u een wens, een opmerking of juist een meningsverschil of een klacht? Het is vaak het beste dat u dit bespreekt met de pedagogisch medewerker om wie het gaat of met de vestigingsmanager. Wellicht kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan kunt u de hulp inroepen van één van de andere medewerkers of van de oudercommissie. Zij zullen professioneel omgaan met uw kritiek en feedback.
Komt u er niet uit tijdens het gesprek of wilt u direct een klacht indienen? Heeft u een suggestie of een wens die u wilt doorgeven? Dat kan door middel van het invullen van het klachtenformulier. Als beide partijen niet tot een goede oplossing kunnen komen bestaat er de mogelijkheid om u te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

Als ouder kunt u zich ook te allen tijde rechtstreeks - en zonder tussenkomst van een medewerker van kinderopvang Cowboys & Angels - tot de Geschillencommissie Kinderopvang richten.
Voor meer informatie, bemiddeling en advies kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang. De volledige klachtenprocedure en het klachtenreglement liggen ter inzage op de opvanglocatie.