Klachtenprocedure

Kinderopvang Cowboys & Angels doet uiteraard haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. En we willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat over de bemiddeling en begeleiding van de opvang.Heeft u een wens, een opmerking of juist een meningsverschil of een klacht? Het is vaak het beste dat u dit bespreekt met degene om wie het gaat, of met de vestigingsmanager. Misschien kunt u in een gesprek tot een oplossing komen. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan kunt u de hulp inroepen van één van de andere medewerkers of van de oudercommissie. Zij zullen professioneel omgaan met uw kritiek.
Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Of heeft u juist een suggestie of wens die u wilt doorgeven? Dat kan dit via een klachtenformulier.Als beide partijen niet tot een goede oplossing kunnen komen bestaat er de mogelijkheid om zich te wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

Als ouder kunt u zich ook te allen tijde rechtstreeks en zonder tussenkomst van een medewerker van kinderopvang Cowboys & Angels tot de Geschillencommissie Kinderopvang richten.
Voor meer informatie, bemiddeling en advies kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang .
De volledige klachtenprocedure en het klachtenreglement liggen ter inzage op de opvanglocatie.