LRKP

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.Wij staan geregistreerd onder de nummers
Kinderopvang Cowboys & Angels : 602073649
BSO Cowboys & Angels: 691942821

Inspectierapport
De inhoud van de inspectierapporten van de LRKP kunt u deze via onderstaande link naar de LRKP bekijken
GGD inspectierapport KDV
GGD inspectierapport BSO

** de link naar de website van de rijksoverheid volgt na bekendmaking van de rapportage **