De oudercommissie is op zoek naar nieuwe leden! 

De Wet Kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op het gebied van belangrijke beleidsonderwerpen. Het reglement van de oudercommissie ligt ter inzage op de opvanglocatie.
Leden van de oudercommissie praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de tarieven van de opvang (het aanpassen van), de openingstijden, de organisatie van de 'Dag van de PM'er', de herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang met en de communicatie van de pedagogisch medewerkers ten opzichte van ouders en hoe er met klachten wordt omgegaan.
Wilt u meepraten én inspraak hebben bij de beslissingen die worden genomen? Wordt dan lid, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom! Er zijn op dit moment een aantal ouders die in de commissie zitten maar zij kunnen uiteraard hulp gebruiken.

       
Wat doet de oudercommissie:

Overlegt 1 à 2 keer per jaar met de vestigingsmanager
Adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager
Bevordert goede en heldere informatie aan ouders
Onderhoudt contacten met andere ouders
Bevordert de betrokkenheid van ouders bij het kindercentrum, bijvoorbeeld door ouderavonden mee te helpen organiseren

Wat zijn de taken van de oudercommissie:

Meepraten en meebeslissen
De kwaliteit van de kinderopvang positief beïnvloeden
Samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
(Professionele) deskundigheid inzetten voor ons kindercentrum
Bij voorkeur minimaal twee jaar lidmaatschap (langer mag uiteraard ook)


Wat biedt de oudercommissie:

Een kijkje achter de schermen
Inspraak op belangrijke onderdelen van het beleid
Lidmaatschap van BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang
Een leuke ervaring


Aanmelden:
Als u enthousiast bent en graag een bijdrage wilt leveren aan de oudercommissie, dan kunt u dit op twee manieren laten weten: mondeling bij de administratie of via e-mail: admin@cowboys-angels.nl