Samenwerkingsverband

Kinderopvang Cowboys & Angels is gevestigd op de locatie van EBS Tamarschool en Peuterschool Tamarinde.
De Tamarschool en Tamarinde hebben dezelfde christelijke identiteit als Cowboys & Angels en werken net als Cowboys & Angels op evangelische grondslag. We delen de visie om de zorg en begeleiding van kinderen zo veel mogelijk te ontlenen aan de principes die de Bijbel ons mee geeft. Een christelijke opvoeding begint niet vanaf 2 ½ jaar, maar begint al bij de geboorte. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, van jongs af aan weten dat Jezus van hen houdt.

Onze samenwerking biedt ouders veel praktische voordelen: één plek voor school en opvang. Voor de kinderen op de dagopvang zal de doorstroom naar de peutergroep eenvoudiger zijn omdat ze de locatie al kennen. Hetzelfde geldt ook voor de BSO kinderen, zij kunnen voor en na schooltijd in een voor hen vertrouwde omgeving worden opgevangen.