Samenwerkingsverband

Kinderopvang Cowboys & Angels is gevestigd op de locatie van EBS Tamarschool en PSZ Tamarinde.
Net als de Tamarschool en Tamarinde, heeft Cowboys & Angels dezelfde christelijke identiteit en werken wij vanuit een evangelische grondslag. Wij delen de visie om de zorg en begeleiding van kinderen zo veel mogelijk te ontlenen aan de principes die de Bijbel ons mee geeft.Een christelijke opvoeding begint niet vanaf 2 ½ jaar, maar begint al bij de geboorte. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen, van jongs af aan weten dat Jezus van hen houdt.
Onze samenwerking biedt voor ouders veel praktische voordelen. Ouders kunnen nu op één plek terecht voor school en opvang. Voor de dagopvang kinderen zal de doorstroom naar de PSZ veel eenvoudiger zijn omdat ze de locatie al kennen. Hetzelfde geldt ook voor de BSO kinderen, zij kunnen voor-/na schooltijd op een voor hen vertrouwde omgeving worden opgevangen.