Veelgestelde vragen

Uit ervaring weten wij dat er vragen zijn die veel voorkomen. Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende vragen en de antwoorden hierop. Mocht uw vraag er niet bij staan of zijn er nog onduidelijkheden neem dan gerust telefonisch contact op.
Kunnen wij een kijkje nemen op de locatie?

Dit is mogelijk. U kunt met de administratieve medewerker een afspraak maken. De telefoonnummer en e-mailadres van Cowboys & Angels staat vermeld op onze website.

Wat is het Landelijk Registratie Kinderopvang nummer (LKR-nummer)?

Dit nummer dient u bij de belastingdienst op te geven als u kinderopvangtoeslag aanvraagt of wijzigt. Voor elke opvangsoort geldt een ander nummer. Het juiste nummer kunt u hier op onze website terugvinden.

Wat zijn studiedagen en/of compensatie(marge)dagen?

Deze dagen zijn vooraf vastgestelde dagen welke in de studiegids van de school vermeld staan.

Vallen marge dagen binnen een BSO contract?

Nee, margedagen vallen niet binnen een BSO contract.

Cowboys & Angels biedt BSO opvang aan kinderen van 4-12 jaar van alle
scholen in Den Haag. De scholen hebben hun eigen marge-/studiedagen.
De ene school heeft er meer dan een andere school. Sommige scholen hebben
een margeochtend/-middag en andere scholen een hele dag.
Omdat de marge-/studiedagen per school/per jaar zeer wisselend zijn, kunnen
deze uren niet worden doorgevoerd in een standaard uur prijs.

Marge-/studiedagen vallen daarom buiten een BSO contract. De kosten hiervoor
komen(per keer) boven op de vaste maandelijkse kosten.
Als de marge-/studiedag op een vaste contractdag valt, worden alleen de uren
buiten de contracttijden extra berekend.

Wanneer mag een kind wel of niet naar de opvang komen?

Een kindercentrum is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen naar het kindercentrum mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep.

Kinderen die aantoonbaar ziek zijn, maar ook kinderen die zich niet lekker voelen, hebben vaak behoefte aan extra aandacht. Sommige kinderen willen ook graag een vertrouwd persoon om zich heen hebben. In een groep is een leidster daar niet altijd toe in staat. Het kind moet als het ziek is wel aan het dagprogramma kunnen deelnemen. Is dit niet het geval, dan kan het kind niet naar de opvang. Als het zieke kind de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld vanwege het risico op besmetting, dan kan het kind ook beter niet naar de opvang gaan. Cowboys & Angels hanteert een ziektebeleid dat gebaseerd is op de normen van de GGD.

Medicijngebruik

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
Medicijnen toedienen is volgens de wet op de Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) een ‘eenvoudige medische handeling’ en mag alleen worden verricht na schriftelijke toestemming van ouders. Pedagogisch leidsters mogen geen medicijnen toedienen aan kinderen zonder schriftelijke toestemming van de ouders. Daarom zijn veel kinderopvangorganisaties terughoudend met het toedienen van medicijnen. In sommige gevallen, wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn moeten ouders daarvoor een formulier invullen en ondertekenen en dit samen met de medicijnen aan de pedagogische medewerker overhandigen en bespreken. Het ziekteboekje en het protocol geneesmiddelen verstrekking van Cowboys & Angels is als document beschikbaar op de ouderportaal.

Wat zijn de vastgestelde vakanties?

Kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie, zomervakantie en herfstvakantie.

Wat zijn de sluitingsdagen van Cowboys & Angels?

Op officiële feestdagen is Cowboys & Angels gesloten (Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaart, Koninginnedag, 5 mei (in jubileumjaren), Eerste en Tweede kerstdag en nieuwjaarsdag). Ook is er geen opvang op de dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. Tijdens de overige schoolvakantiedagen is de opvang gewoon geopend. Voor de definitie van een schoolvakantie volgen wij de informatie vanuit de overheid. Dit kan afwijken van de vakantie bepaling van de school van uw kind. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

Graag zouden wij incidenteel 1dag(-deel) willen ruilen, kan dit?

Indien u een dag wilt ruilen dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen via het ouderportaal. Ruilen is op basis van beschikbaarheid en is geen recht.
Ruilen kan uitsluitend binnen een maand, mits vooraf wordt aangegeven op welke dag de vervangende opvang gewenst is, en alleen als er op de gewenste dag nog plaats is. Hierover moet u tijdig contact opnemen met de pedagogisch medewerkers.

NB: feestdagen kunnen niet geruild worden voor andere dagen.

Graag zouden wij een extra-/Flex dag af willen nemen, kan dit?

Ja, u kunt een extra dag aanvragen via de ouderportaal. Plaatsing is op basis van beschikbaarheid.
Achteraf ontvangt u de factuur.

Waarom moet het BSN-nummer van ouders en kind bij de kinderopvangorganisatie bekend zijn?

De belastingdienst wil de kinderopvangtoeslag koppelen aan de arbeidscontracten van de ouders die de kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit kan alleen als de BSN-nummers bekend zijn bij de kinderopvangorganisatie omdat de koppeling dan gemaakt kan worden door de belastingdienst.

Kan ik ruilen?

Bij Cowboys & Angels is er de mogelijkheid voor ruilen. Let op, ruilen is een service en geen recht.
Plaatsing is echter alleen mogelijk als de groepssamenstelling dit toelaat. En moet binnen 1 maand plaatsvinden.
Ruilen is niet mogelijk ter vervanging van een sluitingsdag, feestdag, ziekteperiode of vakantie.
Ruilen is niet hetzelfde als sparen.
Met ruilen bedoelen we: volgende week donderdag heb ik geen opvang nodig, maar volgende week vrijdag wel.
Met ruilen bedoelen we niet; mijn kind is de afgelopen tijd 2x niet geweest, dus wil ik de komende tijd 2x opvang inplannen.
Ruilen kan via de ouderportal worden aangevraagd.

Ik ben te laat... wat nu?

Wij gaan ervan uit dat u op tijd uw kind(eren) komt ophalen. Daar baseren wij de roosters van onze medewerkers op. “Op tijd” wil zeggen dat u uiterlijk op de afgesproken eindtijd met uw kind het pand verlaat. Omdat de meeste ouders graag willen horen hoe de dag van hun kind(eren) verlopen is, raden wij aan om wat eerder te komen zodat een rustige overdracht mogelijk is. Het kan gebeuren dat u een keer te laat komt. Files of andere onvoorziene omstandigheden zijn niet helemaal uit te sluiten.

In eerste instantie adviseren wij dat u iemand anders benaderd die uw kind(eren) wel op tijd/voor sluitingstijd kan komen halen en dit te laten weten aan de kinderopvang.

Als u om welke reden dan ook het kinderopvang niet op tijd kunt bereiken, is het belangrijk dat u ons belt om door te geven dat u later bent.

Voor het later ophalen van de afgesproken tijd, wordt één uur extra in rekening gebracht. Voor het later ophalen dan de sluitingstijd wordt twee uur extra in rekening gebracht.

Moet ik toch annuleringskosten betalen, terwijl ik ruim een maand voordat de opvang zou beginnen de kinderopvang heb geannuleerd?

Ja. U heeft een afspraak gemaakt om opvang af te nemen. Wilt u hiervan af, dan mag de kinderopvangorganisatie kosten in rekening brengen. De hoogte hiervan staat in onze aanvullende voorwaarden.

Wanneer ontvang ik de jaaropgave?

De jaaropgaven worden eind februari digitaal verstuurd. De jaaropgave wordt slechts eenmalig verstrekt. Indien u verhuist en uw kind wordt niet meer bij Cowboys & Angels opgevangen, vergeet dan niet uw nieuwe adres door te geven en ons van een nieuw e-mailadres te voorzien.

Bewaart u deze jaaropgave goed; u heeft deze nodig voor de vaststelling tegemoetkoming kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.

Wat zijn de tarieven?

De tarieven kunt u terugvinden op onze website onder tarieven.

Moet ik betalen als mijn kind niet naar de opvang gaat?

Ja, u heeft bij ons een plaats gereserveerd voor een bepaalde dag/tijdstip. Ook als u (incidenteel) geen gebruik maakt van deze plaats, moet u hiervoor betalen. De kosten voor bijvoorbeeld personeel en huisvesting gaan gewoon door, ook als uw kind een keer niet komt. De organisatie kan geen ander kind op deze plaats inplannen.

Betaal ik voor opvang tijdens nationale feestdagen?

Ja, de erkende feestdagen (1 januari, 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag) worden als deze op een doordeweekse dag vallen meegenomen in de urenberekening.

De belangrijkste kosten voor de kinderopvang lopen tijdens de feestdagen door;
De personeelskosten vormen daarbij een groot deel van deze kosten. Cowboys & Angels houdt zich aan de CAO kinderopvang. Op deze dagen zijn wij gesloten, echter onze medewerkers hebben wel recht op doorbetaling van salaris over de feestdagen. Onze huurcontracten kennen ook geen aftrek van kosten voor feestdagen. Bovendien zijn er meer kosten die niet variabel zijn, zoals onderhoudskosten voor brandmeldcentrales etc.

Betaal ik ook voor opvang tussen kerst en nieuwjaarsdag?

Ja, De dagen tussen Kerst en Nieuwjaarsdag vallen onder de sluitingsdagen van Cowboys & Angels. De uren van deze dagen worden meegenomen in de urenberekening.

Ik krijg geen facturen binnen. Hoe kan dit?

De facturen worden per email verstuurd en zijn digitaal beschikbaar op het ouderportaal.
Indien u uw e-mailadres wijzigt, verzoeken wij u vriendelijk het nieuwe e-mailadres aan ons door te geven. Door sommige filter instellingen komt onze e-mailberichten niet door. Controleer regelmatig uw spam- of ongewenste mailbox.

Ik heb mijn contract beëindigd maar nu krijg ik toch een factuur/wordt er geïncasseerd.

Houdt u er rekening mee dat wij achteraf de factuur sturen/incasseren. Bijvoorbeeld: als uw kind op 15 september voor het laatst gebruik heeft gemaakt van de opvang, dan wordt er eind september voor de laatste keer gefactureerd/geïncasseerd.

Voor welk bedrag kinderopvangtoeslag kom ik in aamerking?

Dit kunnen wij niet vertellen omdat dit bedrag afhankelijk is van uw inkomen. Op de website van de belastingdienst staat een rekentabel. Als u deze tabel invult (het aantal uur, het uurtarief en het bedrag per maand staan vermeld op onze website) ziet u aan het eind welk bedrag u ongeveer ontvangt van de belastingdienst. Direct naar toeslag berekenen. Heeft u hulp nodig bij het invullen of wilt u graag advies over uw situatie? Neemt u dan contact op met onze plaatsingsadviseurs.

Ik heb geen opvang afgenomen in de vakantie waar moet ik toch betalen?

Cowboys & Angels is in de vakantieperiodes gewoon open. U kunt bij ons opvang afnemen mét of zonder vakantieopvang variërend  van 4 tot 12 vakantieweken per jaar. Bij abonnementen factureert Cowboys & Angels in 12 gelijke maandbedragen. De berekening van het maandbedrag is gebaseerd op: het aantal uren opvang per week x aantal weken : 12 maanden x uurtarief. U ontvangt daarom ook tijdens vakantieperiode een factuur van ons.

Voorbeelden:
Uw kind komt 3 uur per week gedurende 40 weken.
Totaal aantal opvanguren per jaar= 3 x 40 = 120 uur : 12 maanden = 10 uur
U krijgt maandelijks een factuur voor 10 uur x uurtarief.

Uw kind komt 3 uur per week gedurende 40 weken en 10 uur per week gedurende 2 weken vakantie.
Totaal aantal opvanguren per jaar = (3 x 40 = 120) + (10 x 2 = 20) = 140 uur : 12 maanden = 11,67 uur
U krijgt maandelijks een factuur voor 11,67 uur x uurtarief.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt alleen schriftelijk opzeggen door een e-mail te sturen naar de administratieve medewerker. Of u kunt ons een brief per post sturen. Het adres staat op de website vermeld.

Wat is de opzegtermijn?

U kunt iedere dag van de maand opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegtermijn geldt voor alle opvangsoorten

Kunnen wij het contract wijzigen nadat wij het contract ondertekend hebben?

Dit kan, houdt u rekening met de opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat namelijk in zodra het contract getekend is.

Wat houdt de vakantieopvang in?

Vakantieopvang is opvang tijdens de studie- en/of margedagen en in de vakanties. Voor vakantieopvang geldt een aparte wachtlijst. Uw kind komt dan op de wachtlijst.

Hoe worden de uren van de vakantieopvang berekend?

Het aantal weken waarover vakantieopvang berekend wordt, is contractueel afgesproken. De uren en de kosten per maand worden gelijkmatig over het jaar verdeeld. Wanneer het contract gedurende het jaar wordt opgezegd, kan er een verrekening plaatsvinden.

Ik heb vakantieopvang, waarom moet mijn kind alsnog worden aangemeld?

Per jaar gaan wij uit van 40 schoolweken en 12 weken vakantie.
Bij Cowboys & Angels kunt u contractueel vakantieopvang afnemen variërend
van minimaal 4 tot 12 weken. U bepaald voor welk vakantieperiode opvang nodig is.
Ook bij een contract voor 12 weken vakantieopvang, heeft u de keus om wel/geen gebruik te maken van opvang.

Om zeker te zijn van het aantal aanwezige kinderen per vakantieperiode,
moeten kinderen worden aangemeld als het naar de opvang komt. Bij geen
aanmelding gaan wij er altijd van uit dat uw kind afwezig is.

Mijn kind komt niet, moet ik afmelden?

Ja. Wanneer uw kind niet naar de opvang komt, verwachten wij hiervoor altijd een afmelding. Afmelden kan van te voren via het ouderportaal. Op de dag zelf kunt u telefonisch afmelden.

Mijn kind is afgemeld(ziek) moet ik toch betalen voor opvang?

Ja. De afspraak is dat u moet betalen ongeacht of uw kind daadwerkelijk komt. Is er sprake van afwezigheid wegens een langdurig ziekte (minimaal 2 maanden) dan komt u in aanmerking voor kostenvermindering. Meer informatie staat in onze algemene voorwaarden.

Ik heb een FLEX contract, kan ik kosteloos afmelden?

Ja. Indien u 48 uur van te voren uw kind afmeldt, worden er geen kosten berekend.
Voor elke dag dat we gesloten zijn, dient de opvang nog eens 24 uur eerder per dag afgemeld te worden(weekenden en nationale feestdagen). Voor bijvoorbeeld de maandag wordt dit dan minimaal 96 uur van te voren. In alle andere gevallen blijven de opvangkosten onverkort verschuldigd.