Visie & Missie

Cowboys & Angels is een organisatie die buitengewoon betrokken is bij haar doelgroep en opvang biedt die aansluit op de vraag vanuit deze doelgroep. Dit laten wij zien door onze dienstverlening zo flexibel mogelijk aan te bieden.

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis maar ook op school en bij de opvang. In onze ogen zijn en blijven de ouders/verzorgers de eerst- en eindverantwoordelijke voor hun kind. We zijn van mening dat het gezin de plaats is waar de opvoeding voornamelijk moet plaatsvinden.

Kinderopvang Cowboys & Angels wil een aanvulling zijn door de lijn van de christelijke opvoeding van thuis en school bij de opvang voort te zetten. Wij willen dat alle kinderen vanaf het prille begin weten dat Jezus van hen houdt en dat ze geliefd zijn. Een christelijke opvoeding start niet op de leeftijd van vier jaar maar begint al bij de geboorte. Wij hopen dat de christelijke opvoeding de basis zal zijn van de vorming van hun identiteit en dat deze ertoe zal leiden dat de kinderen zich zullen ontwikkelen tot zelfverzekerde mensen die het verschil mogen maken in hun eigen leven alsook in de levens van de mensen om hen heen.
Onze visie op de zorg en begeleiding van kinderen wordt zo veel mogelijk ontleend aan de principes die de Bijbel ons mee geeft.

Ieder kind is kostbaar

Kinderen zijn een kostbare gave van God. Ouders vertrouwen de zorg van hun kind aan ons toe. Dit ziet kinderopvang Cowboys & Angels als een bijzondere taak en wil hier op een goede manier invulling aan geven.

Dit betekent ten eerste dat de kinderen de praktische zorg krijgen die ze nodig hebben: voeding, verschoning en naar bed brengen. En voor schoolkinderen: het ophalen uit school, eten en drinken en een gevarieerd activiteiten aanbod.

Belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt. Pedagogische medewerkers kennen de kinderen goed en zijn voldoende gekwalificeerd. Zij bouwen een band met de kinderen op. Ieder kind is bij ons welkom en wordt gezien en gehoord.

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek, geschapen door God met zijn of haar persoonlijkheid en talenten. Het kind mag leren deze gave te gebruiken. In de opvang staat de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van het kind centraal.

Pedagogische medewerkers hebben daarom aandacht voor de interesse van de kinderen. Zij mogen aangeven waar hun wensen en voorkeuren liggen bij de keuze voor activiteiten. Tegelijk willen we de kinderen ook uitdagen om nieuwe activiteiten uit te proberen om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Het activiteitenaanbod is gevarieerd zodat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen, denk aan: geluid- en beweegspelletjes voor de allerkleinsten, knutselactiviteiten, verkleden en rollenspellen, gezelschapsspellen, dans en muziek en buiten je eigen omgeving leren kennen.

Ieder kind hoort erbij

Kinderen komen niet als eenling ter wereld; zij maken deel uit van een gezin. In het gezin wordt voor elkaar gezorgd, wordt meegeleefd met elkaar en waarden en normen met elkaar gedeeld.

Kinderopvang Cowboys & Angels wil deze gemeenschapszin voortzetten in de opvang. Op onze locatie is gekozen om met een verticale groep te werken, waar broertjes en zusjes op één groep worden opgevangen en waar zowel groot als klein een plek hebben. Net als in het gezin worden kinderen geleerd om rekening te houden met elkaar en elkaar te helpen.

De groepen zijn huiselijk ingericht met verschillende plekken die uitnodigen tot samenzijn, of indien een kind dit nodig heeft, zich terug te kunnen trekken.

Ieder kind draagt bij

Kinderen dragen bij door mee te helpen met kleine taken, door elkaar te helpen en door netjes om te gaan met ruimte en materiaal.

Wij zijn deel van een groter geheel en hebben de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met onze middelen en onze leefomgeving. Dit noemen wij ‘goed rentmeesterschap’.

Kinderopvang Cowboys & Angels wil kinderen bewust maken van hun aandeel in de schepping. Natuur en duurzaamheid, zijn hierbij onze kernwoorden. In onze activiteiten komt dit terug door te werken met thema’s rondom natuur, zoals het wisselen van de seizoenen, werken met kosteloos en natuurlijke materialen en buitenspelen. Het is ons streven om dagelijks met de kinderen die dit kunnen naar buiten gaan, ook bij wisselende weersomstandigheden.