WIE ZIJN WIJ?

Cowboys & Angels is een kleinschalige, particuliere kinderopvang welke opvang biedt gedurende vijf dagen per week: dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4-13 jaar.

Cowboys & Angels is vernieuwend en gaat met haar tijd mee. Wij bieden kwaliteit, betrouwbare en betaalbare  kinderopvang met FLEXIBILITEIT als kernwoord.

Wij hebben een christelijke identiteit en werken op evangelische grondslag. We willen een waardevolle aanvulling zijn op de christelijke opvoeding thuis door kinderen te stimuleren en te begeleiden in hun geestelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Cowboys & Angels heet uiteraard ook kinderen uit niet-christelijke gezinnen of met een andere religie van harte welkom mits de ouders/verzorgers zich bewust zijn van het feit dat wij een christelijke opvang zijn en werken op evangelische grondslag.
Bij Cowboys & Angels worden kinderen opgevangen in vier verschillende groepen: een dagopvang-groep voor kinderen van 0-2, jaar, een peutergroep van 2-4 jaar, en twee BSO-groepen van 4-13 jaar.

Om de sfeer van thuis door te trekken, is onze opvang locatie gezellig en huiselijk ingericht. De opvang wordt geboden op dezelfde locatie waar ook EBS Tamarschool en PSZ Tamarinde is gevestigd. Zeer praktisch omdat ouders op één plek terecht kunnen voor zowel school als opvang. Voor de kleintjes hebben wij een afgesloten plein waar ze veilig buiten kunnen spelen.

We zitten op een toplocatie in een rustige woonwijk met de winkelstraat Leyweg en het Zuiderpark op loopafstand. Wij maken regelmatig uitstapjes naar de speeltuin en de kinderboerderij.

ONZE PIJLERS

Vrijheid

Flexibele opvang van Cowboys & Angels is uitermate geschikt voor ouders die om praktische redenen even ‘kind-vrij’ willen en/of moeten zijn, bijvoorbeeld voor een (tand-)arts afspraak of een belangrijk gesprek. 

Duurzaamheid en onze rol in de maatschappij

Cowboys & Angels wil een rol spelen in het sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij gebruiken zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten en werken ‘groen’ waar en wanneer het kan. Kinderen wordt veel geleerd over de aarde, de natuur en leven zoals God het heeft bedoeld.
Graag bieden wij ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij laten hen graag meedraaien in het arbeidsproces. Dit kan door middel van een stage, werken met behoud van uitkering en/of reïntegratie.

Toegankelijkheid

Cowboys & Angels is zowel telefonisch als via de e-mail goed bereikbaar. Ouders/verzorgers kunnen tot een maand vooruit, opvang regelen/wijzigen en kunnen hierdoor snel acteren op veranderingen in de privé- of werksituatie.

Flexibiliteit

De trend laat zien dat steeds meer ouders/verzorgers een baan hebben met wisselende/onregelmatige diensten. Hierdoor groeit de behoefte naar flexibiliteit zowel in opvangtijden met het daarbij behorende uurtarief. Cowboys & Angels biedt opvang op maat, passend in uw persoonlijke situatie. Flexibel betekent bij Cowboys & Angels dat u vrij bent om te bepalen wanneer en hoelang opvang gewenst is. U betaalt alleen voor het daadwerkelijk afgenomen aantal opvanguren*. Dit vinden wij wel zo eerlijk!

* Wij hanteren een minimale afname van drie uur. Dit doen wij in het belang van uw kind(eren) zodat er tijd is om te wennen en het dagprogramma niet te verstoren.